Chi cục thuế thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 1 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3717 101
Fax: (0254) 3716 577
Website: brvt.gdt.gov.vn

Nhận xét