CassaBella Hotel & Apartments

Địa chỉ: 356 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3561 616 - 3561 919
Hotline: 0907 444 661
Email: cb@cassabellahotel.com
Website: cassabellahotel.com

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này