Cap Saint Jacques Hotel

Địa chỉ: 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3585 538
Email: info@dictt.com.vn
Website: csjhotel.vn

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này