Các Khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Đặc điểm chính trong quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là hầu hết đều nằm cạnh sông Thị Vải và sông Dinh gắn liền với quy hoạch phát triển cảng biển nhằm nâng được lợi thế qua việc tận dụng các tiện ích về hạ tầng, giao thông đường thủy. Các khu công nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuy ra đời muộn hơn so với các khu công nghiệp khác trong vùng từ 3 - 5 năm, nhưng nếu xét trên tiêu chí qui mô diện tích thì Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển khu công nghiệp.

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BIZA)
Địa chỉ: 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3816 640

1. Khu công nghiệp Đông Xuyên
Địa chỉ: Đường 30/4, phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3593 440

2. Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn
Địa chỉ: xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: (028) 3925 9975 - 3925 9974

3. Khu công nghiệp Phú Mỹ 1
Địa chỉ: phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3593 440

4. Khu công nghiệp Phú Mỹ 2
Địa chỉ: phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (028) 3843 8883

5. Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3
Địa chỉ: phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3936 838

6. Khu công nghiệp Mỹ Xuân A
Địa chỉ: phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (028) 3843 8883

7. Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2
Địa chỉ: phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3899 164 - 3899 165

8. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - CONAC
Địa chỉ: phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3838 422

9. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương
Địa chỉ: phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (028) 2216 3688 - 2244 0341

10. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng
Địa chỉ: phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3949 999 - (028) 6273 4742

11. Khu công nghiệp Cái Mép
Địa chỉ: phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3936 716

12. Khu công nghiệp Long Hương
Địa chỉ: xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ

13. Khu công nghiệp Đất Đỏ 1
Địa chỉ: xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3663 511

14. Khu công nghiệp Đá Bạc
Địa chỉ: thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức
Điện thoại: (0254) 3962 299

15. Khu công nghiệp Châu Đức
Địa chỉ: xã Suối Nghệ - Nghĩa Thành, huyện Châu Đức
Điện thoại: (0254) 3977 076

Nhận xét