Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 408 Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3525 968
Website: bariavungtau-post.com.vn

Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VietNam Post), bao gồm Bưu điện thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, huyện, thị xã và khối quản lý.

Bưu điện trực thuộc:

1. Bưu điện thành phố Vũng Tàu
2. Bưu điện thành phố Bà Rịa
3. Bưu điện thị xã Phú Mỹ
4. Bưu điện huyện Long Điền
5. Bưu điện huyện Châu Đức
6. Bưu điện huyện Đất Đỏ
7. Bưu điện huyện Côn Đảo

Nhận xét