Bưu điện thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 408 Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3858 419
Fax: (0254) 3525 929
Website: bariavungtau-post.com.vn

Các bưu cục:

1. Bưu cục Bãi Trước (3524 844 - 156 Hạ Long, Phường 1)
2. Bưu cục Phường 1 (3853 667 - 56 Trưng Trắc, Phường 1)
3. Bưu cục Bến Đá (3551 700 - 480 Trần Phú, Phường 5)
4. Bưu cục Bến Đình (3561 700 - 295 Nguyễn An Ninh, Phường 7)
5. Bưu cục 5 Tầng (3575 800 - 2 Nguyễn Thái Học, Phường 7)
6. Bưu cục 18 Tầng (3853 678 - A7-4/4, khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh)
7. Bưu cục Chí Linh (3594 600 - 59C Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất)
8. Bưu cục Thắng Nhất (3834 545 - 382 Đường 30/4, phường Thắng Nhất)
9. Bưu cục Phước Thắng (3624 700 - 1230 Đường 30/4, Phường 12)
10. Bưu cục Long Sơn (3844 955 - Thôn 1, xã Long Sơn)

Nhận xét