Bưu điện huyện Đất Đỏ

Địa chỉ: Quốc lộ 55, khu phố Thanh Long, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3866 555
Fax: (0254) 3688 407
Website: bariavungtau-post.com.vn

Các bưu cục:

1. Bưu cục Phước Hải (3886 001 - Khu phố Hải Trung, thị trấn Phước Hải)

Nhận xét