Bưu điện huyện Châu Đức

Địa chỉ: 23 Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức
Điện thoại: (0254) 3961 522
Fax: (0254) 3962 400
Website: bariavungtau-post.com.vn

Các bưu cục:

1. Bưu cục Kim Long (3885 678 - thôn Hưng Long, xã Kim Long)
2. Bưu cục Sơn Bình (3887 601 - thôn Sơn Lập, xã Sơn Bình)
3. Bưu cục Suối Nghệ (3880 199 - thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ)

Nhận xét