Bella Vita Hotel

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, khu phố Hải Tân, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3681 888 - 3681 999
Hotline: 0941 872 272
Email: info@hotelbellavita.com
Website: hotelbellavita.com

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét