BBQ Buffet 99k

buffet nướng lẩu

BBQ Buffet 99k (1)
Địa chỉ: 444A Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0988 444 383

BBQ Buffet 99k (2)
Địa chỉ: 1010 Phạm Hùng, phường Long Toàn, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0972 911 774 - 0972 649 567

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này