Bảo tàng Côn Đảo

Địa chỉ: Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3831 009
Fax: (0254) 3831 008
Email: baotangcondao@gmail.com
Website: baria-vungtau.gov.vn

Bảo tàng Côn Đảo là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao có chức năng thuyết minh, giới thiệu cho khách tham quan du lịch về lịch sử đấu tranh cách mạng của các thế hệ tù nhân Côn Đảo, quảng bá văn hóa nhằm phát triển du lịch địa phương.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này