Ban tổ chức Thành ủy thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 225 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3825 258
Fax: (0254) 3827 839
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này