Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Long Điền

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính, 1939 Quốc lộ 55, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3652 500

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này