Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 18 Đường 3/2, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3510 039
Fax: (0254) 3510 038
Email: bqldadtxd1@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này