Ban quản lý các Khu du lịch thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 1 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 282 - 3852 536
Fax: (0254) 3852 536
Email: bqlkdl@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét