Ban nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3512 917
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét