Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3859 077 - 3512 018
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này